Povrchové úpravy Skácel s.r.o.
Paršovice 120
753 55 Paršovice